Monday, August 2, 2010

PUASA MENURUT SUNNAH

Pendahuluan:


Allah swt telah menjadikan manusia untuk beribadat atau mengabdikan diri kepadaNya. Firman Allah:

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Surah al-Dhariyat: 56).Ibadat pula tidak akan diterima oleh Allah melainkan setelah memenuhi cara pelaksanaan yang betul menurut syariat, ia tidak boleh dilakukan mengikut selera sendiri sahaja. Rasulullah (s.a.w.) telah diutuskan untuk menjadi pembimbing dan role model untuk umat Islam.Firman Allah:

Sebagai contoh urusan ibadat Rasulullah (s.a.w.) telah memerintahkan supaya mengambil contoh dari beliau, Mengenai solat baginda bersabda:

صلوا كما رأيتمونى أصلى
(Bersolatlah sebagaimana kamu melihat aku solat).

Mengenai haji, baginda bersabda:

خذوا عنى مناسككم
(Ambillah dariku ibadat hajimu).

Dengan itu, puasa juga tidak terkecuali. Seseunggunhnya amalan atau ibadat hanya akan diterima setelah memenuhi dua syarat:

i. Dikerjakan dengan ikhlas.
ii. Mengikut Rasulullah (s.a.w.).


Kertas ini akan menjelaskan secara rengkas berkaitan puasa bersumberkan kepada sunnah Rasulullah (s.a.w.).

Hakikat Puasa:

1. Kaitan rapat antara puasa dengan iman yang sebenar kepada Allah.

Dalam Islam ada dua bentuk ibadat; zahir dan rahsia. Puasa termasuk dalam ibadat yang tidak dapat dikesan secara zahir, dengan sesiapa sahaja boleh tidak berpuasa jika ia mahu. Ia adalah hubungan hati secara langsung antara hamba dan Tuhannya. Kesanggupan seseorang terus berpuasa dalam keadaan ia boleh berbuka bila-bila masa sahaja jika ia mahu sebagai bukti yang paling nyata yang adanya kenyakinan dihatinya yang Allah mengamatinya samada dalam keadaan terang atau sulit. Ini sekaligus adalah tarbiah bagi pemantapan iman yang jitu kepada Allah.

Inilah rahsia iman dalam kebanyakan ibadat dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah. Perhati sahaja kepada keperluan membersihkan diri dan wudu` dalam solat, ia tetap dilakukan walaupun jika ia tidak berbuat demikian, orang lain tidak mengetahuinya. Ia dilakukan kerana menyakini yang Allah sentiasa mengawasinya. Begitu juga bacaan sepanjang solat yang dilakukan secara sirr sehingga orang yang paling hampirpun sukar mendengarnya. Kalau tidak kerana keyakinannya yang Allah mengetahui setiap ungkapan di lidah, serta lintasan dan bisikan dihati. Malah diyakini semuanya ada dalam ilmu Allah. Firman Allah:


(Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, (maka yang demikian tidaklah perlu), kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi – Surah Thaha:7).


2. Mendidik hamba sentiasa mengintai kehidupan akhirat.

Orang yang berpuasa sanggup meninggalkan perkara duniawi yang sentiasa dilakukan dalam kehidupan seharian semata-mata mengharapkan ganjaran akhirat dari Allah. Perhitungannya adalah untuk rugi mengikut kacamata akhirat. Sanggup meninggalkan makan, minum dan segala kelazatan di siang Ramadhan dan sunggup menunggu balasan dari Allah di Akhirat. Ini sekaligus memantapkan keyakinan terhadap akhirat di hati mereka yang berpuasa hingga ke tahap sanggup meninggalkan segala kelazatan yang sentiasa dinikmatinya. Ini adalah suatu keadaan yang sangat istimewa dan tinggi nilainya.

Situasi yang sebaliknya bagi mereka yang meletakkan dihadapannya dengan penilaian duniawi, ia memandang puasa adalah satu penderaan dan halangan baginya untuk menikmati kelazatan duniawi.

Puasa disamping kelebihan yang dapat dicapai dari aspek keduniaannya seperti kesihatan fizikal, terdapat juga elemen kerohaniannya iaitu keseronokan patuh kepada Allah, rasa bahagia dan dada yang lapang dengan iman.

Berbeza sama sekali dengan mereka yang menilai puasa dengan penilaian material keduniaan yang melihat puasa adalah penghalang dan penderaan untuknya dimana kemahuannya dibataskan oleh kewajipan ini.

3. Penyerahan sepenuhnya kepada Allah.

Puasa sebenar melatih hamba akan kepatuhan yang sepenuhnya. Patuh dalam menjauhkan makan dan minum di waktu siangnya tetapi mereka makan dan minum bila malam tiba, semuanya kerana patuh kepada perintah Allah:

(Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam kegelapan malam), Iaitu waktu fajar. (al-Baqarah: 187)

Bila naik fajar mereka, mereka menahan diri dari makan dan segala perkara yang boleh membatalkan puasan kerana perintah Allah:


(Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam (maghrib).(al-Baqarah: 187).

Setiap muslim dilatih supaya patuk kepada perintah Allah, bila diperintahkan supaya makan mereka makan, bila ditegah dari makan maka mereka menahan diri merka dari makan dan minum. Elemen ini turut terdapatam ibadat-ibadat laoin seperti solat dan haji.

4. Institusi pendidikan umat.

Ini jelas apabila ibadat puasa itu dilaksanakan dan lengkongan yang semuanya berpuasa. Inilah perbedaan yang ketara antara puasa sunat dan puasa wajib. Setiap anggota masyarakat merasakan kebersamaan antara mereka dengan itu ia akan dapat memudahkan pelaksaannya kerana semuanya berbuat sedemikian.

Hakikatnya, Islam begitu mengambilberat terhadap usaha mengislahkan masyarakat.Walaupun berlaku perlanggaran terhadap ajaran Allah di sepanjang masa termasuk di zaman awal yang penuh dengan keistimewaan. Namun tidak wajar samasekali jika berlaku perlanggaran secara terang-terangan. Ini akan merosakkan masyarakat. Adalah sulit bagi individu yang menggharapkan kebaikan untuk kembali ke jalan yang benar dalam keadaan suasana persekitaran menekannya. Wujudnya suasana yang selesa ini akan memudahkan pelaksanaan syariat itu sendiri.

Menyedari realiti inilah pihak musuh yang ingin meranapkan umat Islam menggunakan cara ”pancaran secara langsung”. Ternyata cara ini berjaya mengundang bahaya kepada akidah, pemikiran, akhlak dan budaya umat Islam. Jelas pendidikan masyarakat adalah antara matlamat Islam, puasa adalah salah satu dari pendekataanya.

Kelebihan puasa:

Terdapat ayat yang merangsang ibadat puasa sebagai cara untuk bertaqarrub kepada Allah dan menyatakan kelebihannya, seperti:


(Dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar – Surah al-Ahzab: 35)

Firman Allah:

(Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu (daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui – Surah al-Baqarah: 184).

Malah Rasulullah (s.a.w.) menyatakan yang puasa itu dapat meredakan gelora nafsu berdasarkan kepada pesanan baginda kepada sekumpulan anak muda yang belum mampu untuk berkahwin. (Bukhari 5065), Muslim (1153).. Jelas dari kenyataan Rasulullah itu puasa boleh menahan dari rangsangan syahwat yang biasanya membawa ke neraka. Dengan itu puasa menjadi dinding antara orang yang berpuasa dan neraka. Perubatan Nabi s.a.w. membuktikan yang puasa adalah penawar yang mujarrab bagi fenomena yang biasanya terdapat pada kalangan remaja.


Disamping itu ada hadith yang secara jelas menyatakan yang puasa adalah perisai. Sabda Rasulullah:


”Puasa adalah perisai yang berlindung dengan seorang hamba (Allah) dari neraka. (Sahih al-Targhib (970). Dalam satu hadith yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah berpuasa ana-mana hamba yang satu hari pada jalan Allah kecuali akan dijauhkan dengan itu mukanya dari neraka 70 musim (Bukhari (2840), Muslim (1400).

Malah Rasulullah s.a.w. juga bersabda kepada Abu Umamah yang telah berkata kepadanya: Wahai Rasululllah! Tunjukkanlah kepada saya satu amalan yang memasukkan saya dengannya ke syorga, sabdanya: Atas kamu puasa, ia tiada tandingannya. (Sahih Sunan al-Nasaii 2097). Jelas yang puasa merupakan laluan ke syorga. Tidak cukup dengan itu ada pintu yang dikhususkan untuk mereka yang berpuasa memasuki syorga iaitu Pintu al-Rayyan.(Bukhari 1797 dan Muslim 1152).


Puasa juga akan mensyafaat kepada tuannya pada Hari Kiamat. Sabda Rasulullah (s.a.w.): Al-Qur`an dan puasa akan mensyafaat bagi hamba pada Hari Kiamat..(Ahmad 2/174, al-Hakim 1/554)

Malah puasa juga merupa pembersih bagi dosa dan kesalahan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah (s.a.w.): ”Fitnah bagi lelaki dari keluarga, harta, jirannya akan terhapus oleh solat, puasa dan sedekah” (Bukhari 1797 dan Muslim 144).

Dalam hadith lain pula: ”Solat lima waktu, Hari Jumaat ke Jumaat yang satu lagi dan Ramadhan ke Ramadhan yang berikutnya merupakan pembersih bagi dosa antaranya selama mana ia menjauhi dosa besar” (Muslim 233).

Dengan berpuasa seseorang akan merasa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah s.a.w.: Bagi yang berpuasa ada dua kegembiraan: gembira semasa berbuka dan semasa bertemu Tuhannya”. (Bukhari 1085, Muslim 1151).


Serba serbi mengenai puasa:

i. Penentuan Ramadhan:

Bermulanya Ramadhan ditentukan samada dengan genapnya bulan Sya’ban 30 hari atau dengan kelihatannya anak bulan Ramadhan. Sabda Rasulullah (s.a.w.): Jika kamu melihatnya berpuasalah, jika kamu melihatnya berbukalah..(Bukhari 1801; Muslim 1080-1081).

ii. Niat:

Niat tempatnya dihati. Bila dipastikan telah bermula bulan Ramadhan, wajib bagi setiap Muslim berniat untuk berpuasa pada malamnya berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w.): ”Siapa yang tidak berniat untuk puasa pada malamnya sebelum fajar, maka tiadalah puasa untuknya” (Ibn Majah 1700; Tirmidhi 730; Nasaii 2331, Abu Daud 2454).

Ada setengah kalangan yang was-was dalam niat, ia adalah was was yang bahaya, kesemua adalah gangguan yang tidak selayaknya dilayan. Sepatutnya bila masuk sahaja bulan Ramadhan, ia bertekad dalam dirinya untuk berpuasa sebulan penuh, itu sudah memadai. Niat boleh dilakukan bila-bila sahaja sepanjang malam itu sebelum naik fajar sadik.


iii. Sahur:

Firman Allah:


Wahai orang-orang yang beriman! kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa. (al-Baqarah:183).

Di peringkat awal hukumnya adalah sama dengan apa yang ditentukan untuk ahli kitab iaitu tidak makan, minum dan bersama dengan isteri selepas tidur. Namun ia dimansukhkan dimana Rasulullah (s.a.w.) memerintahkan supaya bersahur bagi membezakan antara puasa umat Islam dengan ahli kitab. Sabdanya: Beza antara puasa kita dengan puasa ahli Kitab adalah makan sahur (Sahih al-Jami’ 4207).

Puasa itu berkat kerana ia mengikut sunnah, memberi kekuatan untuk berpuasa dan dengan bersahur ia membezakan dengan puasa ahli kitab. Sabda Rasulullah (s.a.w.): Bersahurlah kerana pada sahur itu keberkatan (Bukhari 1923;Muslim 1095),

Diantara keberkatan yang besar ialah Allah dan melaikat berdoa kepada mereka yang bersahur.

Sabda Rasulullah (s.a.w.): Sahur itu makannya berkat janganlah kamu tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air, maka sesungguhnya Allah dan Malaikat akan berdoa ke atas mereka yang bersahur.(Sahih al-Targhib 1062).


Sesudah itu sempurnakan puasa sehinggalah terbenamnya matahari. Sabda Rasulullah (s.a.w.): Apabila malam mendatang dari sini dan siang mundur dan terbenam matahari, maka berbukalah orang yang berpuasa (Bukhari 1954; Muslim 1100).


iv. Iftar:

Sabda Rasulullah (s.a.w.): Senentiasa agama itu zahir selama mana manusia bersegara untuk berbuka kerana Yahudi dan Nasrani melewatkannya (Sahih al-Targhib 1067).

Sabda Rasulullah (s.a.w.): Senentiasa manusia itu baik, selama mana manusia bersegera untuk berbuka.(Bukhari 4/173; Muslim 1093).

Iman Ibn Hajar berkata: Di antara bid’ah yang munkar di zaman ini apabila dilaungkan azan kedua satu pertiga jam sebelum fajar dengan sangkaan berikhtiat (beringat) dalam ibadat, mereka juga menarik masa sehingga tidak dilaungkan azan kecuali setelah terbenam matahari satu darjah – dengan sangkaan untuk mempastikan masa – lalu terlewatlah berbuka dan menyegerakan sahur dan menyalahi sunnah, dengan demikian kuranglah kebaikan dan bertambahalah keburukan..(Fath al-Bari 4/199).

Menurut Anas r.a. Rasulullah s.a.w. berbuka dengan beberapa biji rutab sebelum solat, jika tiada rutab dengan tamar, jika tiada tamar dengan air. (Abu Daud 2357; Ahmad 3/164; Tirmidhi 696; Irwa` al-Ghalil, 5930).

Bagi orang yang berpuasa, sewaktu berbuka adalah waktu dimana doa tidak akan ditolak. Sabda Rasulullah (s.a.w.): ”Bagi orang yang berpuasa waktu berbukanya doa tidak ditolak” (Irwa al-Ghalil, 903) . Digalakkan semasa berbuka seseorang itu berkata:

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

(Pergi sudah dahaga, basahlah peluh dan tetaplah ganjaran insha Allah (Abu Daud 2357, al-Daraqutni 2/157).

Inilah doa yang paling sahih datang dari Nabi s.a.w. ketika berbuka, namun orang yang berpuasa boleh berdoa semasa berbuka dengan doa yang dikehendakinya dari kebaikan dunia dan akhirat.

Perkara yang mesti dijauhi oleh orang yang berpuasa:

Rasulullah (s.a.w.) sentiasa menekankan betapa perlu seorang Muslim menjaga akhlaknya dan menjauhi perkara-perkara yang keji sepanjang masa. Sudah tentu larang dari melakukan perkara yang keji itu lebih ditekanlah semasa melaksanakan ibadat Ramadhan. Terdapat ancaman yang keras dari Rasulullah (s.a.w.) dari melakukan amalan yang buruk semasa berpuasa. Sabdanya:

Berapa ramai mereka yang berpuasa tidak memperolehi apa-apa dari amalan puasanya itu melainkan lapar dan dahaga (Sahih al-Targhib 1076-1077).


Beberapa kelonggaran semasa berpuasa:


1. Bangun pagi dalam keadaan berhadth besar:
Dari Aishah r.a. dan Ummu Salamah katanya: Rasulullah s.a.w. bangkit pada waktu subuh dalam keadaan berhadith besar bukan mimpi lalu baginda mandi dan terus berpuasa.(Bukahri 1930; Muslim 1109).

2 Bersugi:

Bersugi disyariatkan khususnya disituasi yang terdapat nas mengenai iaitu:

i. Semasa ingin solat.
ii. Wudu`.
iii. Masuk ke Rumah.
iv. Bangkit dari tidur.
v. Membaca al-Qur`an dan
vi. Semasa berlaku perubahan bau mulut.

3.Berkumur dan memasukkan air ke hidung:

Rasulullah berkumur dan memasukkan air ke hidup semasa berpuasa tetapi baginda melarang bagi yang berpuasa melakukannya secara berlebihan. Sabdanya: Berlebihan dalam memasukkan air ke hidung kecuali jika kamu berpuasa (Irwa` al-Ghalil, 90).

4.Bermesra dengan isteri:

Terdapat hadith yang jelas dariu Aishah yang Rasulullah (s.a.w.) mengucup isterinya dan bermesra dengan isterinya namun baginda begitu mantap dalam mengawal dirinya (Bukhari 1927 dan Muslim 1106). Malah Abdullah ibn Umar bin al-‘As meriwayatkan apabila seorang pemuda bertanya mengenainya baginda melarangnya sebaliknya membenarkan bagi orang tua kerana orang tua lebih mampu menjaga dirinya. (al-Sahihah 1606).

5.Berbekam:

Diperingkat awal berbakam adalah antara yang boleh membatalkan puasa, namun ia dimansukhkan bila didapati Rasulullah (s.a.w.) melakakannya semasa baginda berpuasa, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. (Bukhari 1939).

6.Memasukkan ubat dengan jarum:

7.Mengecap makanan:

Ibn Abbas berkata: Tidak mengapa merasa cuka dengan lidahnya apa sesuati selama ia tidak masuk ke halkumnya sedang ia berpuasa (Bukhari dalam Fath al-Bari 3/154).

8.Bercelak dan memasukkan ubat ke mata:


5. menjirus air di kepada:

Rasulullah (s.a.w.) ada menjirus air ke kepalanya semasa berpuasa kerana dahaga atau panas (Sahih Abu Daud 2072).

Yang Membatalkan Puasa:

- Makan dan minum dengan sengaja.
- Persetubuhan.
- Muntah dengan sengaja.
- Hayd dan Nifas.
- Suntikan makanan.

Beberapa kesilapan di kalangan orang yang berpuasa:

i. Rajin beribadat hanya pada bulan Ramadhan sahaja,
ii. Membataskan puasa hanya kepada tidak makan dan tidak minum serta tidak bersama dengan isteri di siang ramadhan sahaja tetapi tidak berpuasa dari perbuatan yang haram.
iii. Membataskan perbicaraan mengenai kelebihan Ramadhan terfokus kepada faedah keduniaan semata-mata.
iv. Akhlak yang buruk.
v. Meminimakan aktiviti dengan alasan berpuasa.
vi. Berlebihan dalam jaudah Ramadhan.

Penghayatan Ramadhan:

1. Qiam Ramadhan:

Dinamakan terawih kerana mereka yang bersolat berernti rehat selepas empat rekaat biasanya kerana panjangnya ayat yang dibaca semasa solat. Namun menamakan qiam Ramadhan sebagai terawih tidak pernah wujud di zaman awal, samada semasa rasulullah (s.a.w.) atau semasa sahabat, sebagaimana tidak terdapat dalam amalan Nabi (s.a.w.) berhenti rehat selepas selesai empat rekaat solat. (Lihat: Irshad al-Sari ila Ibadat al-Bari oleh Syeikh Muhammad Ibrahim Shaqrah, hal. 75). Yang terdapat dalam sunnah dan tersebar dikalangan salaf al-salih ialah qiam al-layl antaranya Sabda Rasulullah (s.a.w):

“Sesiapa yang melakukan qiam ramadhan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampunkan bagi dosanya yang lalu (Bukhari 37;Muslim 759).

Qiam Ramadhan disyariatkan dilaksanakan secara berjemaah dan bilangan rekaatnya menurut Aishah adalah 11 rekaat. “Tidaklah Rasulullah (s.a.w.) lebih dalam bulan ramdhan atau selainnya dari 11 rekaat (Bukhari 2013;Muslim 736. Perinciannya boleh diteliti dalam buku Qiam Ramadhan oleh al-Albani.

Perselisihan pandangan dalam bilangan rekaat ini telah diketahui umum. Apalagi merujuk kepada bilangan solat yang dikerjakan oleh para sahabat selepas kewafatan Rasulullah (s.a.w.). Tidak dinyatakan dalam bilangan rekaat yang ditunaikan oleh Ubai bin Kaab, antara 11 atau 13 atau 21. Diandaikan ia dengan melihat panjang dan pendeknya bacaan. Dikatakan mereka membaca surah yang panjang dan berdiri di atas permukaan yang tidak rata sepaanjang qiam.

Semasa Umar bin Abd Aziz menjadi Amir di Madinah belaiu bersolat 36 rekaat yang menurut Imam Malik, ia adalah tradisi yang sudah lama di Madinah.

Imam Shafii berkata: Saya lihat orang ramai solat 39 rekaat di Madinah dan 23 rekaat di Mekah. Katnya lagi: Jika dipanjangkan qiam maka dikurangkan bilangan rekaat, maka ia baik. Jika dibanyakkan sujud dipendekkan bacaan, juga baik. Yang pertama lebih saya gemari.

2. Tilawah al-Qur`an:

Bulan Ramadhan adalah bulan al-Qur`an. Firman Allah:

(Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. (Surah al-Baqarah: 185).

Jibril a.s. setiap malam Ramadhan bersama Rasulullah (s.a.w.) bertadarus. Justeru dianjurkan sangat setiap Muslim dapat membaca al-Quran sepenuhnya sekali atau lebih sehingga Imam al-Zuhri berkata: Apabila masuk bulan Ramadhan ia adalah membaca al-Qur`an dan memberi orang makan. Malah Imam Malik berhenti dari membaca hadith dan menumpukan sepenuhnya untuk membaca al-Qur`an. Perlu diingatkan membaca al-Qur`an bukan hanya untuk mengkhatamkan bacaannya sahaja tetapi selayaknya untuk ditadabbur dan difahami kandungannya.

3. Doa:

Rasulullah (s.a.w.) mengeaskan yang orang yang berpuasa adalah satu dari tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka. Dengan itu sangat digalakkan orang yang berpuasa senentiasa membasahkan lidahnya dengan doa sepanjang masa berpuasa. Ini tidak termasuk semasa berbuka yang telah disentuh sebelum ini. Abd Allah bin Umar bin al-`As sering berdoa dengan doa berikut:

اللهم أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى ذنوبى

Ya Allah! Aku bermohon dengan rahmatMu yang meliputi setiap sesuatu agar Engkau ampuni dosa-dosaku.

4. Infaq pada jalan Allah:

Infaq pada jalan Allah adalah laluan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan laluan ke syorga. Terlalu banyak ayat-ayat dan hadith yang berkaitan dengan infak ini. Nabi (s.a.w.) telah memperlihatkan contoh terbaik. Baginda yang sedia pemuruh bertambah-tambah kemurahan tangannya bagaikan hembusan angin di bulan Ramadhan

5. Umrah di bulan Ramadhan.

Kelebihannya sangat besar sehingga Rasulullah (s.a.w.) bersabda kepada Ummu Sinnan: Apabila datang Ramadhan berumrahlah kamu kerana ia menyamai Haji (Bukhari 1685;Muslim 1349).

6. I’tikaf

Ia adalah amalan Rasulullah (s.a.w.) terutamanya di sepuluh terakhir Ramadhan dan dilakukan setiap tahun sehinggalah baginda wafat.

7. Layl al-Qadar

Kelebihannya jelas dari surah al-Qadar. Waktunya adalah sepuluh terakhir Ramadhan, apabila Rasulullah (s.a.w.) menganjurkan supaya mendapatkannya pada hari-hari tersebut. (Bukari 2020;Muslim 1165). Ada riwayat dinyatakan hari-hari ganjilnya (Bukhari 2017;Muslim 1169).

Rasulullah (s.a.w.) tidak bersama dengan isterinya di hari-hari tersebut dan menumpukan kepada ibadat, dimana dihidupkan malamnya dan dikejutkan ahli keluarganya (Bukhari 2024;Muslim 1174).

Sifat yang disebut oleh Rasulullah (s.a.w.) bahawa malam Layl al-Qadar itu cerah, tidak panas, tidak sejuk, paginya matahari kelihatan lemah dan mengeluarkan cahaya kemerahan (Sahih al-Jami 5475).

8. Zakat Fitrah.
9. Eid al-Fitr.

Penutup:

Ramadhan keseluruhannya adalah musim kebajikan. Justeru peluang yang terbuka ini semestinya direbut dan dimanfaat seoptimumnya. Ini adalah untuk melayakkan seseorang berjaya menjalani sebulan Ramadhan dengan jayanya dan layak untuk meraikan majlis graduasi Madrasah Ramadhan pada awal bulan Syawal.

No comments: