Tuesday, June 28, 2011

ulasan Syeikh Daud al-Fatani menganai umara` yang tidak adil

Keadilan adalah satu yang terpenting dalam sesebuah pemerintahan. Lawan bagi kaeadilan ialah kezaliman. Imam atau pemerintah yang adil mendapat tempat yang tertinggi dalam Islam, Nabi SAW menyebaraikan mereka di tempat yang pertama di kalnagan tujuh kalangan yang berhak mendapat bayangan Allah di Akhirat. Begitu juga padah pemerintah yang tidak adil sangat berat.

Keadilan dan kezaliman para penguasa telah diberi ulasan oleh ulama Nusantara yang terkenal, iaitu Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam bukunya Muniyyah al-Musalli. Walaupun buku tersebut pada keseluruhannya menjelaskan menegenai kaifiyat pelaksanaan ibadat solat, namun dibahagian akhirnya disertakan satu perbincangan mengenai pemerintahan.

Turut dimautkan beberapa cerita mengenai kezaliman atau hasart untuk melakukan kezaliman kalangan yang berkuasa yang telah menyebabkan keberkatan ditarik oleh Allah SWT. Antara cerita yang dimuatkan: Seorang yang berkuasa yang ingin merampas seekor lembu yang telah mengeluarkan banyak susu, telah menyebabkan lembu tersebut tidak lagi mengeluarkan susunya kecuali setelah penguasa itu membatalkan hasrat untuk merampasnya dan bertaubat atas kesalahannya.

Begitu juga tebu yang telah mengeluarkan air yang banyak, tidak lagi mengeluarkan air tebu seperti kebiasannya setelah penguasa berhasrat mahu merampasnya. Ia pulis seperti biasa setelah penguasa itu bertaubat dan menyesal atas hasratnya untuk merampas pokok tebu tersebut.

Diceritakan juga, ikan yang banyak terdapat di sebuah telah di Iskandariah, Mesir , apabila pemerintah setempat melarang dari menangkap ikan disitu telah menyebabkan tiada seekorpun ikan berada di telok tersebut.

Contok penganiayaan yang sangat kecil tetapi kesannya sangat besar. Bagaimana pula jika penganiayaan itu dalam saiz yang lebih besar!!